Senaste nytt från Y-bladet

Betala för ambulansvård

Regionstyrelsen har lagt ett förslag om
patientavgift för ambulansvård.
Patienten ska betala samma avgift
som för besök på akutmottagning.
Avgiften blir då 400 kronor
och ska ingå i högkostnadsskyddet.

Regionstyrelsen beslutade att ögonmottagningen
på Örnsköldsviks sjukhus
och endoskopiverksamheten på
Sundsvalls sjukhus ska få nya
och bättre lokaler.
(Källa: Region Västernorrland)

Krisberedskapsvecka 28 maj - 3 juni

Regeringen vill att alla som bor i Sverige
ska vara mer förberedda vid allvarlig kris eller krig.
Under krisberedskapsveckan 2018
skickar därför Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
MSB ut broschyren
Om krisen eller kriget kommer,
till alla hushåll i Sverige.

Broschyren finns på lättläst svenska.
Den finns inläst på svenska och engelska.
Den finns i punktskrift.
Broschyren är översatt till flera språk.
(Källa: www.dinsakerhet.se; www.mtm.se)

Handikapprörelsen samarbetar inför valet

Flera funktionshindersföreningar i Sundsvall
har tillsammans tagit fram fyra viktiga frågor
till politikerna.
Utropen på bussarna måste fungera.
De ekonomiska anslagen måste bli högre.
Kommunen borde anställa fler funktionsnedsatta.
Politiker och tjänstemän bör utbildas i handikappfrågor.

- Flera av de här frågorna är övergripande.
Inte bara för oss som är funktionsnedsatta,
utan även för våra anhöriga,
menar Peter Tjernberg på SRF,
Synskadades Riksförbund.
(Källa: P4 Västernorrland)

Brunne skola använder instagram

För Brunne skola är miljö
och hållbarhet viktigt.
Därför försöker de laga all mat
på plats på skolan.
Skolan har också en köttfri dag per vecka.
Pedagoger påminner barnen att äta upp
istället för att kasta mat.

På instagramkontot Brunneskolrestaurang
kan föräldrarna se maträtterna på bild.
När skolorna i Härnösand köper mat är det viktigt
med ekologiska krav och gärna att det är närodlat.
(Källa: Tidningen Ångermanland)

Husums nya bro är invigd

Sedan 2014 har gång- och cykelbron
i Husum varit stängd.
Den var inte säker längre.
Många har fått cykla 5 kilometer längre
för att ta sig in till Husum från Varvet.
Det har inte varit bra då barnen varit
tvungna att cykla på E4:an en bit.

Nu är den nya bron invigd.
Den ska hålla i 80 år.
(Källa: P4 Västernorrland)

Rocka munnen

Karies har ökat hos yngre skolbarn.
Folktandvården tar till ett nytt knep
för att få barn att tycka det är roligt att
borsta tänderna.
Folktandvården har startat
appen Rocka munnen.
Den går att ladda ner till sin mobiltelefon.
Appen har roliga spel och timer.

- I Rocka munnen kopplar vi ihop
tandborstningen och skärmtid i ett roligt spel
så att familjen kan leka fram
en bra vana tillsammans hemma,
säger Eva-Karin Bergström,
tandhygienist på Folktandvården.
(Källa: www.rvn.se)

Flyktingar med trauma får hjälp på Vårsta

Vårsta i Härnösand har startat traumaklinik.
Dit kan vårdcentraler och psykiatriska mottagningar
skicka flyktingar och asylsökande
som lider av posttraumatisk stress, PTSD.
Många flyktingar mår dåligt efter att ha flytt krig och tortyr.
En del har tvingats lämna familj och barn.

Region Västernorrland har skrivit avtal
med stiftelsen Vårsta diakonigård.
(Källa: P4 Västernorrland)

Hjärtsjuksköterska i Sollefteå bäst i Sverige

Swedeheart är ett kvalitetsregister.
Agneta Ramén på Sollefteå sjukhus har sedan 2013
fått diplom av Swedeheart varje år.
I år fick hon tre diplom.
Hon är bäst i landet på antirökarbete.
Hon har den bästa måluppfyllnaden
för blodtryck efter hjärtinfarkt.

Agneta Ramén är också bäst på att registrera hjärtinfarkter
för patienter som är äldre än 80 år.
Hjärtsjukvården i Sollefteå ligger bra till
bland landets sjukhus.
(Källa: www.rvn.se)

Vill starta hundteam för äldre som bor hemma

Simon Holmér jobbar i hemtjänsten i Sidensjö.
Han brukar då ha med sig sin hund Mira.

– De gamla får lite mer ork och större engagemang
när jag har med Mira.
Hon hjälper till att få upp humöret hos alla jag besöker,
berättar Simon.

Han har lämnat in ett medborgarförslag till kommunen.
Där står att han tycker att kommunen borde starta hundteam
för äldre som bor kvar i sina hem.
(Källa: Örnsköldsviks Allehanda)

Luncha med en pensionär

Liberalerna i Sundsvall vill starta måltidsvänner
för ensamma pensionärer.
En måltidsvän anmäler sig frivilligt att äta lunch
med en ensam pensionär
som får mat levererad av Sundsvalls kommun.
Måltidsvännen får då gratis lunch.

– Vårt exempel gäller äldre,
men om utredningen visar att fler grupper
skulle kunna tycka att det är bra
så kan det bli så att fler kan få erbjudandet,
säger Stefan Falk i Liberalerna.
(Källa: Sundsvalls Tidning)

Sidor