Taltidningen på CD-skiva

Spotlight Taltidningen Västernorrland är en länstaltidning som kommer ut på audio-cd en gång i veckan. Taltidningen skickas ut per post. Du kan lyssna på taltidningen på en vanlig cd-spelare eller en DAISY-spelare.

Prenumeration
Du kan ringa direkt till redaktionen i Sundsvall på telefon: 060 13 57 66, 13 57 65