Taltidningen i DAISY-format

Taltidningen går att läsa i DAISY 2.02-format. Det innebär att du kan ladda hem tidningen och föra över den till din DAISY-spelare för att lyssna på den. Här följer en beskrivning av hur du gör.
Ladda ner taltidningen till din dator

Ladda ner taltidningen till din dator genom att klicka på länken taltidningen i DAISY-format
Lyssna på taltidningen

Tidningen hämtas som en arkivfil i zip-format. För att lyssna på taltidningen ska du:

  1. Packa upp arkivfilen. Detta görs lite olika beroende på vilken dator du har, men resultatet är alltid en samling av filer som tillsammans utgör taltidningen i DAISY-format.
  2. Flytta över tidningen till din DAISY-spelare. Detta görs antingen genom att du bränner en CD-skiva med filinnehållet och stoppar in i din DAISY-spelare eller kopierar över filerna till minneskort om din DAISY-spelare använder kort för att lagra tidningar och böcker.

Klicka här för att hämta taltidningen i DAISY-format

taltidningen i DAISY-format