november 2015

Krokseende vanligt men ganska okänt
Bild på hur synbortfallet är i fokus och synskärpan finns runt omkring

Sjukliga förändringar i Gula fläcken på näthinnan kan ge synnedsättningar och andra symtom som krokseende. Viktigt är att komma i tid till sjukvården eftersom sjukdomen har ett snabbt förlopp. Foto Synskadades Riksförbund

Lyssna på: Krokseende vanligt men ganska okänt
Taltidningen Västernorrland och dagstidning i samma spelare
Daisyspelare

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, har fått i uppdrag av regeringen att låta tidningar som Taltidningen Västernorrland distribueras till samma spelare som inlästa dagstidningar. Under det närmaste året kommer MTM att utreda hur detta praktiskt ska gå till.

Lyssna på: Taltidningen Västernorrland och dagstidning i samma spelare
Ögats dag i Övik drog storpublik
På den gula tegelväggen ovanför entrén står Gnistan ABF

På Gnistan i Örnsköldsvik har Ögats Dag ägt rum. En av föreläsarna var ögonläkare Gunnie Bäckström vid Örnsköldsviks sjukhus. Hon föreläste om Gula fläcken och Glaukom för en intresserad och uppskattande publik. Foto/reporter Anette Strandqvist

Lyssna på: Ögats dag i Övik drog storpublik
Kreativ skrivarkurs för synskadade
Flitiga fingrar knappar på datorns punktdisplay

Louisa Johansson är kursledare för en kreativ skrivarkurs vid Härnösands folkhögskola. Här får du reda på mera om veckokursen. Foto/reporter Anette Strandqvist

Lyssna på: Kreativ skrivarkurs för synskadade